Heder6 1

Header6 0


ПРАКТИКА В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ

   В VI семестрі здобувачі вищої освіти факультету початкової освіти проходили виробничу практику в літніх оздоровчих таборах (у форматі онлайн-таборування) в Дмитрушківському ліцеї Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області.

  Для успішного її проходження на факультеті була створена цілісна система підготовки, яка включала в себе:

  1. Вивчення курсу «Організація роботи педагога в позашкільних навчальних закладах», де значна увага приділялася особливостям і методиці організації виховної роботи у літніх оздоровчих таборах, підходам до її планування.
  2. Проведення настановчої конференції викладачами кафедри виховних технологій та педагогічної творчості і заступником декана з педагогічних практик у ході якої здобувачі ознайомилися із наказом ректора, метою, змістом практики, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та їх керівників, формами звітності про виконану під час практики роботу, критеріями її оцінювання та індивідуальними завданнями.

  Викладачами кафедри виховних технологій та педагогічної творчості систематично здійснювалася перевірка виховних заходів, які проводилися у дистанційному режимі з використанням платформ та сервісів дистанційного навчання Class Room, GoogleMeet.

  Основними результатами проходження практики було формування загальних та фахових компетентностей для прийняття самостійних рішень під час вирішення конкретних ситуацій та завдань. За підсумками дистанційної форми проходження практики, здобувачі вищої освіти виконали всі завдання, оформили та дистанційно здали звітну документацію.

 01