ДНІ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ

  З 1 квітня по 26 травня 2021 р. в університеті проводяться наукові заходи різних рівнів, приурочені Всеукраїнському фестивалю науки «Дні науки».

Всеукраїнський фестиваль науки – це масштабний загальнодержавний проєкт з популяризації науки, який проводиться в рамках свята «Дні науки» в Україні. Відповідно до кафедральних планів був сформований загальнофакультетський план наукових заходів.

ПЛАН ЗАХОДІВ ДО ДНІВ НАУКИ 2021

Назва та мета заходу

Дата та час проведення

Цільова аудиторія

Контактна особа

Місце та форма проведення

1

«Підготовка майбутніх учителів до боротьби з небезпечним контентом»

Мета заходу: запобігання нещасних випадків з дітьми молодшого шкільного віку.

08.04.2021

Здобувачі вищої освіти (IV курсу, магістри)

д.п.н., проф., завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Комар О. А.

УДПУ імені Павла Тичини

вул. Садова, 28

Лабораторія модернізації початкової освіти

ауд. 217

Круглий стіл

2

«Особливості організації дистанційного навчання в умовах карантину»

Мета заходу: обговорення проблем та методичних особливостей, які торкаються сфери дистанційного навчання, обмін напрацьованим досвідом роботи.

15.04.2021

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники

викл. Веремієнко В. О.

(0638512122)

 

УДПУ імені Павла Тичини

208 ауд., вул. Садова, 28

Науково-методичний семінар

3

«Освітній процес початкової школи: досвід, проблеми, перспективи»

Мета заходу: залучення до наукової діяльності талановитої молоді; надання можливості студентам опублікувати результати досліджень та формування у них дослідницьких компетенцій; отримання навичок оформлення наукової продукції.

15-16.04.2021

Здобувачі вищої освіти

(магістри)

д.п.н., проф., завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Комар О. А.

УДПУ імені Павла Тичини

вул. Садова, 28

Лабораторія модернізації початкової освіти

Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція

4

«Вплив онлайн-активності на компетентність майбутніх учителів початкової школи»

Мета заходу: дослідження якості засвоєння знань студентами від частоти їх онлайн-спілкування з викладачами.

19.04.2021

Здобувачі вищої освіти (ІІ-ІІІ курс)

д.п.н., проф., завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Комар О. А.

УДПУ імені Павла Тичини

вул. Садова, 28

Лабораторія модернізації початкової освіти

Круглий стіл

5

«Безпека дітей та молоді  в інтернеті: попередження, освіта, взаємодія»

Мета заходу: визначення шляхів формування навичок цифрової грамотності у дітей у Всесвітній мережі, ознайомлення викладачів, вчителів з правилами безпечної поведінки в інтернеті..

27.04.2021

Науково-педагогічні працівники, вчителі

к.пед.н., доцент

Коломієць Н.А.

УДПУ імені Павла Тичини

вул. Садова, 28

Круглий стіл

6

«Кібербулінг в освітньому середовищі»

Мета заходу: розширення знань студентів про булінг, його види та прояви в освітньому середовищі, формування негативного ставлення до проявів булінгу, опрацювання практичних методів виявлення постраждалих та булерів, розвиток навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.

28.04.2021

Здобувачі вищої освіти (І курс)

к.пед.н., доцент

Резніченко І.Г.

УДПУ імені Павла Тичини

вул. Садова, 28

Науковий відеолекторій

7

«Чи потрібно вивчати фінансову грамотність у школі?»

Мета заходу: розширення кругозору молодших школярів у формуванні економічної компетентності.

29.04.2021

Викладачі фахових дисциплін

д.п.н., проф., завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Комар О. А.

УДПУ імені Павла Тичини

вул. Садова, 28

Лабораторія модернізації початкової освіти

Круглий стіл

8

 «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи».

Мета заходу: З’ясувати стан та перспективи розвитку неперервної освіти в Україні.

Проаналізувати наступність професійної підготовки як реалізацію неперервної освіти.

Визначити шляхи і засоби підвищення якості неперервної освіти в Україні.

Виділити інноваційні технології в системі неперервної освіти України.

Охарактеризувати дистанційне навчання в системі неперервної освіти України.

Вивчити та узагальнити зарубіжний досвід в системі неперервної освіти.

29.04.2021

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники

д.п.н., проф. Муковіз О. П.

(0965086368)

 

УДПУ імені Павла Тичини

208 ауд., вул. Садова, 28

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

9

«Інноваційні освітні ресурси в педагогічному процесі закладів загальної середньої освіти»

Мета заходу: характеристика ресурсного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти в умовах інноваційного освітнього середовища університету.

05.05.2021

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники

к.пед.н., доцент

Макарчук В.В.

УДПУ імені Павла Тичини

вул. Садова, 28

Науково-практичний семінар

10

«Я у майбутній професії»

Мета заходу: спонукати молодих і талановитих студентів розвивати творчий потенціал та критичне мислення, зацікавлення в отриманні інноваційної компетентності.

13.05.2021

Здобувачі вищої освіти (ІІІ курс), викладачі кафедри

д.п.н., проф., завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Комар О. А.

УДПУ імені Павла Тичини

вул. Садова, 28

Лабораторія модернізації початкової освіти

Студентський конкурс есе

11

«Педагогічна спадщина Януша Корчака»

Мета заходу: всебічний огляд педагогічної спадщини видатного вихователя, педагога, лікаря та письменника Януша Корчака, дослідження основних складових елементів унікальної педагогічної концепції та виховної системи.

13.05.2021

Здобувачі вищої освіти

викладачі

к.пед.н., доцент Дзюбенко І.А.

УДПУ імені Павла Тичини

вул. Садова, 28

Науково-методичний семінар

12

 «Загрози в мережі Інтернет та методи захисту»

Мета заходу: обговорення проблеми загроз в мережі Інтернет та методів захисту від них, обмін напрацьованим досвідом роботи.

18.05.2021

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники

викл. Мельничук В. О.

(0964438403)

 

УДПУ імені Павла Тичини

208 ауд., вул. Садова, 28

Науково-методичний семінар

13

 «Формування здоров’язберігаючої компетентності при викладанні навчального предмета «Я досліджую світ»

Мета заходу: обговорення передового педагогічного досвіду роботи та можливостей навчального предмета «Я досліджую світ» з формування у молодших школярів здоров’язберігаючої компетентності.

20.05.2021

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники

к.пед.н.

Голуб В. М.

 

УДПУ імені Павла Тичини

208 ауд., вул. Садова, 28

Факультет початкової освіти

Науково-методичний семінар