ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА 2020 РІК

   24 грудня відбулося засідання вченої ради факультету початкової освіти, на якому заслухано звіт заступника декана з наукової роботи доц. Коломієць Наталії Андріївни про наукову та науково-технічну діяльність науково-педагогічних працівників факультету за 2020 рік.

   Наталія Андріївна зазначила, що науково-дослідна робота є невід’ємною складовою діяльності факультету початкової освіти. Вона позитивно відмітила навчально-методичні напрацювання і досягнення науково-педагогічних працівників кафедр факультету, здобутки в науковій діяльності, плідну роботу зі студентами, активну участь у наукових заходах. А саме, за звітний період опубліковано: монографій – 7; монографій за кордоном – 4; навчальних посібників – 5; підручників – 2; статей, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science – 8; статей у закордонних виданнях – 16; статей у наукових виданнях України, категорія Б – 16; статей в інших виданнях України – 9; тез доповідей на міжнародних конференціях в межах України – 25; тез доповідей на міжнародних конференціях за кордоном – 6; тез доповідей на Всеукраїнських конференціях – 20. Організовано та проведено: 2 Міжнародні науково-практичні конференції, 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції; 3 Всеукраїнські науково-практичні конференції для студентів та молодих учених, 3 регіональних семінари.

   За результатами аналізу наукової та науково-технічної діяльності науково-педагогічних працівників за 2020 рік, цей напрям діяльності колективу було визнано задовільним.