ЗВІТ З НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

7 лютого 2020 р. відбулося засідання вченої ради факультету, на якому заступник декана з наукової роботи доц. Коломієць Н.А. повідомила про результати з наукової та науково-технічної діяльності професорсько-викладацького складу факультету за 2019 р.

DSC 1402 Min 1

Коломієць Н.А. зазначила, що у 2019 р. науково-дослідна робота викладачів факультету у повній мірі реалізувалася  через систему різних форм дослідницької діяльності. Зокрема, упродовж звітного періоду науковцями факультету видано: монографій – 1; навчальних посібників – 8; підручників – 1; статей, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus – 2; статей у закордонних виданнях – 6; статей у наукових виданнях України: категорія Б – 2, категорія В – 15; статей в інших виданнях України – 9; тез доповідей на міжнародних конференціях в межах України – 39; тез доповідей на міжнародних конференціях за кордоном – 5; тез доповідей на Всеукраїнських конференціях – 38.

Організовано та проведено: 1 Міжнародну конфернцію, 7 Всеукраїнських науково-практичних конференцій; 7 регіональних семінарів, 10 міжуніверситетських семінарів.

Повний звіт з наукової та науково-технічної роботи викладацького складу факультету розміщено на сайті факультету початкової освіти у розділі "НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ".

DSC 1418 Min

DSC 1421 Min