«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ»

Вельмишановні колеги!

 ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ІІІ МІЖНАРОДНІЙ

ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ»,

яка відбудеться 24 жовтня 2019 року в

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Напрями роботи конференції:

  1. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах закладів вищої освіти.
  2. Інноваційні технології навчання в програмі підготовки майбутнього вчителя.
  3. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутніх учителів.
  4. Педагогічні технології вищої школи в історичному контексті.
  5. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору.

 

УВАГА!

Доповіді будуть розміщені та обговорюватимуться на веб-сторінці науково-методичної роботи сайту системи неперервної освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.edu.ua).

За результатами конференції планується підготовка та видання збірника тез конференції.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Детальніше

Чекаємо на Вашу участь!