МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Надрукувати

  16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності, запроваджений у зв’язку із ухваленням ЮНЕСКО у 1995 році Декларації принципів терпимості, в основу якої закладено положення, проголошені в Загальній декларації прав людини. У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри.

 Толерантність – це повага до людської індивідуальності, визнання основоположних прав і свобод людини та громадянина, прийняття та правильне розуміння різноманіття культур та форм самовираження.
01

  Викладачем кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Ольгою Поліщук було проведено тестове опитування з метою визначення рівня толерантності серед студентської молоді факультету початкової освіти.

  За результатами кількісного аналізу 76 % респондентів мають високий рівень толерантності.

Будьте толерантними – це запорука гармонійного розвитку особистості!

02