Надрукувати

 

ПЕРЕЛІК ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

на І семестр 2020-2021 навчального року

Заочна форма навчання

 

І КУРС

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

11 група

Екзамени

Заліки

Історія та культура України

Філософія

Інформаційно-комунікаційні технології в початковій освіті

Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти

Загальна психологія

Основи природознавства та екології

Педагогіка

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійні програми:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»,

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

12, 13 групи

Екзамени

Заліки

Історія та культура України

Філософія

Інформаційно-комунікаційні технології в початковій освіті

Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти

Психологія

Основи природознавства та екології

Педагогіка

 

14, 15, 16 групи

(термін навчання 1 рік 10 місяців)

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійні програми:

«Початкова освіта. Психологія»,

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»,

 «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Українська мова за професійним спрямуванням

Історія та культура України

Інформаційно-комунікаційні технології в початковій освіті

Політична та соціологічна науки

Практичний курс української мови у початковій школі

Педагогіка

Психологія

Математика

 

17, 18, 19 групи

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійні програми:

«Початкова освіта. Психологія»,

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»,

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія

Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти

Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

Психологія

Основи природознавства та екології

Вступ до спеціальності

Педагогіка

 

 

ІІ КУРС

21 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

 

Екзамени

Заліки

Технологічна освітня галузь з методикою навчання

Сучасна українська мова з практикумом

Інформатика та ІКТ

Основи логіки з методикою навчання

Основи педагогічної майстерності

Історія психології

Медіаосвіта та медіаграмотність

Навчальна (ознайомча) практика з психології

 

22 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

 

Екзамени

Заліки

Технологічна освітня галузь з методикою навчання

Сучасна українська мова з практикумом

Інформатика та ІКТ

Основи логіки з методикою навчання

Основи педагогічної майстерності

Дитяча психологія

Медіаосвіта та медіаграмотність

Навчальна практика в закладах дошкільної освіти

 

23 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Технологічна освітня галузь з методикою навчання

Сучасна українська мова з практикумом

Інформатика та ІКТ

 

Основи логіки з методикою навчання

Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем

Основи педагогічної майстерності

Медіаосвіта та медіаграмотність

Навчальна (ознайомча) практика з інформатики

 

25, 26 групи

(термін навчання 1 рік 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

 

Екзамени

Заліки

Теорія і методика виховання

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Курсова робота з методик початкової освіти

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Основи педагогічної майстерності

Основи психокорекції

Психологія девіантної поведінки

27 група

(термін навчання 1 рік 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта

Екзамени

Заліки

Дитяча психологія

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Курсова робота з методик початкової освіти

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Основи інклюзивної освіти

Основи логіки з методикою навчання

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва в закладах дошкільної освіти

 

28 група

(термін навчання 1 рік 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Теорія і методика виховання

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Курсова робота з методик початкової освіти

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Основи педагогічної майстерності

Програмування

Інформаційні системи

 

210 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Культура мовлення

Методика навчання письма

Методика навчання образотворчого мистецтва та трудової діяльності

Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"

Робота педагога в позашкільних навчальних закладах

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Історія психології

Диференційна психологія

 

 

211 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Культура мовлення

Основи навчання письма

Технологічна освітня галузь з методикою навчання

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти

Організація роботи педагога в позашкільних навчальних закладах

Дошкільна педагогіка

Основи логіки з методикою навчання

Дитяча психологія

212 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Культура мовлення

Методика навчання письма

Методика навчання образотворчого мистецтва та трудової діяльності

Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"

Робота педагога в позашкільних навчальних закладах

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Архітектура комп’ютера та комп’ютерних систем

Математична логіка та теорія алгоритмів

 

ІІІ КУРС

 

31 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Соціальна психологія

Методика навчання літературного читання

Методика навчання освітньої галузі "Мистецтво"

Методика навчання письма

Культура мовлення

Основи екології

Психологічне діагностування з практикумом

Сучасна російська мова з практикумом

32 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Дошкільна педагогіка

Методика навчання літературного читання

Методика навчання освітньої галузі "Мистецтво"

Методика навчання письма

Культура мовлення

Сучасна російська мова з практикумом

Методика ознайомлення дітей з природою

Основи екології

 

37 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання інформатики

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Основи психологічного консультування

Курсова робота з методик початкової освіти

Виробнича практика з психології                                                                                                  

 

38 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання інформатики

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

Курсова робота з методик початкової освіти

Виробнича практика з дошкільної освіти

 

 

 

 

39 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання інформатики

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Методика навчання інформатики в основній школі

Курсова робота з методик початкової освіти

Виробнича практика з інформатики

 

IV КУРС

41 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання російської мови

Педагогічні технології у початковій школі

Методика навчання інформатики в початковій школі

Психологія управління та конфліктологія

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Курсова робота з методик початкової освіти

Виробнича практика

42 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання російської мови

Педагогічні технології в початковій школі

Методика навчання інформатики в початковій школі

Дошкільна лінгводидактика

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Курсова робота з методик початкової освіти

Педагогічна практика в закладах дошкільної освіти


ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

161м, 162м групи

(термін навчання 1 рік 4 місяці)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма: «Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Актуальні проблеми теорії виховання

Академічна риторика

Технології навчання мовно-літературної освітньої галузі

Організація та управління освітнім процесом в закладах освіти

Технології навчання математичної освітньої галузі

Філософія та соціологія освіти

Організація та методика соціально-психологічних тренінгів

Психологія діяльності та навчальний менеджмент

 

163м група

 (термін навчання 1 рік 4 місяці)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма: «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Актуальні проблеми теорії виховання

Академічна риторика

Технології навчання мовно-літературної освітньої галузі

Організація та управління освітнім процесом в закладах освіти

Технології навчання математичної освітньої галузі

Філософія та соціологія освіти

Інтернетика та прикладні технології в освіті

Педагогічні технології дошкільної освіти

 

164м група

 (термін навчання 1 рік 4 місяці)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Актуальні проблеми теорії виховання

Академічна риторика

Технології навчання мовно-літературної освітньої галузі

Організація та управління освітнім процесом в закладах освіти

Технології навчання математичної освітньої галузі

Філософія та соціологія освіти

Адміністрування навчальних систем

Методика навчання інформатики в профільній школі

 

165, 166 групи

(термін навчання 1 рік 9 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма: «Початкова освіта»

Екзамени

Заліки

Українська мова за професійним спрямуванням

Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

Іноземна мова

Цивільних захист та охорона праці в галузі

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі початкової освіти

Основи інтелектуальної власності

Академічна риторика

Методика навчання письма

 

167 група

(термін навчання 1 рік 9 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-наукова програма: «Початкова освіта»

Екзамени

Заліки

Актуальні проблеми теорії виховання

Теорія і практика наукових педагогічних досліджень

Основи мовної комунікації

Цивільний захист та охорона праці в галузі

Психологія вищої школи

Інноваційні технології навчання у початковій школі

Ділова іноземна мова

 

ІІ КУРС

261м групи

(термін навчання 1 рік 9 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-наукова програма: «Початкова освіта»

Екзамени

Заліки

Методика навчання педагогіки

Філософія та соціологія освіти

Практичний курс української мови

Менеджмент в освіті

Виховний потенціал початкової освіти

Науково-дослідна практика

 

262м, 263м групи

(термін навчання 1 рік 9 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма: «Початкова освіта»

Екзамени

Заліки

Методика виховної роботи

Основи педагогічної майстерності

Методика навчання української мови

Методика навчання літературного читання

Методика навчання іноземної мови

Педагогічні технології у початковій школі

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"

 

264м, 265м групи

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма: «Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Інклюзивна педагогіка

Актуальні проблеми педагогіки початкової школи

Психологія творчості

Експериментальна психологія

Виробнича практика

Психологія професійної діяльності

 

266м група

(термін навчання 1 рік 4 місяці)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма: «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Інклюзивна педагогіка

Актуальні проблеми педагогіки початкової школи

Психологія менеджменту дошкільної освіти

Виробнича практика

Інтернетика та прикладні технології в освіті

Медична робота в дошкільному закладі

 

267м група

 (термін навчання 1 рік 4 місяці)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Інклюзивна педагогіка

Актуальні проблеми педагогіки початкової школи

Медіаосвіта та медіаграмотність

Виробнича практика

Адміністрування навчальних систем

Комп'ютерні тестові технології

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету                                                               Якимчук Б. А.