Надрукувати

ПЕРЕЛІК ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

на І семестр 2019-2020 навчального року

факультету початкової освіти

УДПУ імені Павла Тичини

 

Заочна форма навчання

 

 

І КУРС

11, 12, 13, 14 групи

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійні програми:

«Початкова освіта. Психологія»,

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»,

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»,

«Початкова освіта. Позакласна та позашкільна робота»

Екзамени

Заліки

Психологія

Іноземна мова

Історія та культура України

Українознавство

Українська мова за професійним спрямуванням

Вступ до спеціальності

Педагогіка

Математика

 

15, 16, 17, 18, 19 групи

(термін навчання 1 рік 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійні програми:

«Початкова освіта. Психологія»,

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»,

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»,

«Початкова освіта. Позакласна та позашкільна робота»

Екзамени

Заліки

Українська мова за професійним спрямуванням

Педагогіка

Іноземна мова

Методика навчання освітньої галузі «Технології»

Психологія

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі початкової освіти

Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»

Сучасна російська мова з практикумом

 

110, 111, 112 групи

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійні програми:

«Початкова освіта. Психологія»,

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»,

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі початкової освіти

Основи природознавства та екології

Сучасна російська мова з практикумом

Педагогіка

Психологія

Сучасна українська мова з практикумом

Основи педагогічної майстерності

Математика

 

ІІ КУРС

21 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Методика виховної роботи

Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

Диференційна психологія

Сучасна українська мова з практикумом

Інформатика та ІКТ

Дитяча література

Трудове навчання з практикумом

Історія психології

 

22 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта

Екзамени

Заліки

Методика виховної роботи

Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

Дитяча психологія

Сучасна українська мова з практикумом

Інформатика та ІКТ

Дитяча література

Трудове навчання з практикумом

Вступ до спеціальності "Дошкільна освіта"

 

23, 24 групи

(термін навчання 1 рік 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Теорія і методика виховання

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Курсова робота з методик початкової освіти

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Основи педагогічної майстерності

Основи психокорекції

Психологія девіантної поведінки

 

25 група

(термін навчання 1 рік 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Теорія і методика виховання

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Курсова робота з методик початкової освіти

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

Дитяча психологія

Основи інклюзивної освіти

 

26 група

(термін навчання 1 рік 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Теорія і методика виховання

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Курсова робота з методик початкової освіти

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Основи педагогічної майстерності

Програмування

Інформаційні системи

 

27 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Культура мовлення

Методика навчання письма

Методика навчання образотворчого мистецтва та трудової діяльності

Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"

Робота педагога в позашкільних навчальних закладах

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Диференційна психологія

Історія психології

 

28 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Культура мовлення

Методика навчання письма

Методика навчання образотворчого мистецтва та трудової діяльності

Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"

Робота педагога в позашкільних навчальних закладах

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Дитяча психологія

Дошкільна педагогіка

 

29 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Культура мовлення

Методика навчання письма

Методика навчання образотворчого мистецтва та трудової діяльності

Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"

Робота педагога в позашкільних навчальних закладах

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

Математична логіка та теорія алгоритмів

Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем

 

ІІІ КУРС

31 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Мистецтво"

Сучасна російська мова з практикумом

Психологічне діагностування з практикумом

Методика навчання літературного читання

Культура мовлення

Методика навчання письма

Соціальна психологія

Основи екології

 

32 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Мистецтво"

Сучасна російська мова з практикумом

Методика ознайомлення дітей з природою

Методика навчання літературного читання

Культура мовлення

Методика навчання письма

Дошкільна педагогіка

Основи екології

 

38 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання інформатики

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Основи психологічного консультування

Курсова робота з методик початкової освіти

Виробнича практика зі спеціалізації

 

39 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання інформатики

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

Курсова робота з методик початкової освіти

Виробнича практика зі спеціалізації

 

310 група

(термін навчання 2 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання інформатики

Методика навчання освітньої галузі "Мова і література"

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Методика навчання інформатики в основній школі

Курсова робота з методик початкової освіти

Виробнича практика зі спеціалізації

 

IV КУРС

41 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання російської мови

Педагогічні технології у початковій школі

Методика навчання інформатики

Психологія управління та конфліктологія

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Курсова робота з методик початкової освіти

Практика зі спеціалізації

 

42 група

(термін навчання 3 роки 10 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

Методика навчання російської мови

Педагогічні технології в початковій школі

Методика навчання інформатики

Дошкільна лінгводидактика

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Курсова робота з методик початкової освіти

Практика зі спеціалізації

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

 

161 група

(термін навчання 1 рік 9 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-наукова програма:

«Початкова освіта»

Екзамени

Заліки

Актуальні проблеми теорії виховання

Теорія і практика наукових педагогічних досліджень

Основи мовної комунікації

Цивільний захист та охорона праці в галузі

Психологія вищої школи

Інноваційні технології навчання у початковій школі

Ділова іноземна мова

 

162, 163 групи

(термін навчання 1 рік 9 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта»

Екзамени

Заліки

Українська мова за професійним спрямуванням

Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

Іноземна мова

Цивільних захист та охорона праці в галузі

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі початкової освіти

Основи інтелектуальної власності

Академічна риторика

Методика навчання письма

 

164, 165, 166, 167 групи

(термін навчання 1 рік 4 місяці)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійні програми:

«Початкова освіта. Психологія»,

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»,

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

Екзамени

Заліки

Актуальні проблеми теорії виховання

Методика роботи вчителя в малокомплектній школі

Теорія та технологія вивчення галузі «Мова і література»

Цивільний захист та охорона праці в галузі

Теорія та технологія вивчення галузі «Математика»

Управління навчально-виховним процесом у початковій освіті

Ділова іноземна мова

Академічна риторика

 

261 група

(термін навчання 1 рік 9 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-наукова програма:

«Початкова освіта»

Екзамени

Заліки

Методика навчання педагогіки

Філософія та соціологія освіти

Практичний курс української мови

Менеджмент в освіті

Виховний потенціал початкової освіти

Науково-дослідна практика

 

262, 263 групи

(термін навчання 1 рік 9 місяців)

Спеціальність: 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта»

Екзамени

Заліки

Методика виховної роботи

Основи педагогічної майстерності

Методика навчання української мови

Методика навчання літературного читання

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"

Методика навчання освітньої галузі "Математика"

 

264, 265 групи

(термін навчання 1 рік 4 місяці)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Психологія»

Екзамени

Заліки

Інклюзивна педагогіка

Актуальні проблеми педагогіки початкової школи

Психологія творчості

Експериментальна психологія

Виробнича практика

Психологія професійної діяльності

 

266 група

(термін навчання 1 рік 4 місяці)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Дошкільна освіта»

Екзамени

Заліки

Інклюзивна педагогіка

Актуальні проблеми педагогіки початкової школи

Психологія менеджменту дошкільної освіти

Виробнича практика

Інтернетика та прикладні технології в освіті

Медична робота в дошкільному закладі

 

267 група

(термін навчання 1 рік 4 місяці)

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма:

«Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)

Екзамени

Заліки

Інклюзивна педагогіка

Актуальні проблеми педагогіки початкової школи

Медіаосвіта та медіаграмотність

Виробнича практика

Адміністрування навчальних систем

Комп'ютерні тестові технології

 

 

 

 

 

 

Декан факультету                                                               Якимчук Б.А.