Heder6 1

Header6 0


ПЛАН

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Умань – 2020

 


 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

І. Організаційні заходи

1

Обговорення та затвердження плану роботи кафедр на 2020-2021 н.р.

серпень 2020 р.

Завідувачі кафедр

2

Обговорення та затвердження індивідуальних планів викладачів на 2020-2021 н.р.

серпень 2020 р.

Завідувачі кафедр

3

Формування перспективного плану (на 2021 р.) організації та проведення науково-практичних та науково-методичних конференцій, семінарів, інтернет-конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів на базі кафедр

вересень 2020 р.

Завідувачі кафедр

4

Оновлення тематик дипломних та магістерських робіт

вересень 2020 р.

Завідувачі кафедр

5

Організація роботи професорсько-викладацького складу факультету в оформленні звіту про результати наукової діяльності

листопад 2020 р.

Завідувачі кафедр

6

Розробка заходів до відзначення Днів науки

березень 2021 р.

Завідувачі кафедр

7

Планування роботи студентських наукових гуртків і проблемних груп

вересень 2020 р.

Керівники гуртків

8

Активізація роботи здобувачів дисертаційних досліджень

впродовж навчального

року

викл. Пісняк В.С.

Гаращук Є.М.

9

Постійне висвітлення науково-дослідної діяльності кафедр на факультетському, загальноуніверситетському web-сайті

впродовж навчального

року

Завідувачі кафедр

10

Поточна робота:

-          Відповіді на розпорядження декана факультету, відділу наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва;

-          Постійне інформування керівництва університету про проведені наукові заходи на кафедрах

впродовж навчального

року

Заступник декана з наукової роботи

доц. Коломієць Н.А.

Заступник декана з міжнародної діяльності викл. Пісняк В.С.

11

Систематична реєстрація наукових праць викладачів кафедр в Інституційному репозитарії

впродовж навчального

року

Викладачі кафедри

 

12

Систематичне поповнення сайту факультету науковим доробком професорсько-викладацького складу факультету

Постійно

Завідувачі кафедр

ІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

1

Підготовка тез, статей за результатами наукових досліджень викладачів з тематики, передбаченої виконанням тем кафедр, та їхня публікація у фахових вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях

впродовж навчального

року

 

викладачі кафедр

 

2

Опанування кандидатських дисертацій. Підготовка відповідних відгуків опонентів

впродовж навчального

року

Викладачі кафедр

3

Використання надану бібліотекою університету можливості доступу до вітчизняних та зарубіжних повнотекстових та реферативних електронних баз наукової інформації

впродовж навчального

року

Викладачі кафедр

4

Організація та проведення науково-практичних та науково-методичних конференцій, семінарів, інтернет-конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів викладацьким складом кафедр (відповідно до плану факультету про проведення наукових заходів різних рівнів у 2020-2021  н.р.)

впродовж

навчального року

 

Завідувачі кафедр Викладачі кафедр

 

 

5

Керівництво написанням дипломних та магістерських робіт

впродовж

навчального року

Викладачі кафедр

ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

1

Створення організаційних, методичних і матеріально-технічних умов для розвитку різних форм наукової творчості студентів

Постійно

Завідувачі кафедр

Керівники гуртків

2

Проведення І туру олімпіади серед студентів напрямку підготовки «Початкова освіта»

лютий 2021 р.

проф. Комар О.А.

3

Активізація роботи по залученню студентів до проведення наукових досліджень Центру інноваційних освітніх технологій

Постійно

проф. Муковіз О.П.

Керівники гуртків

4

Стимулювання участі студентів у конференціях молодих учених, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт

Постійно

Завідувачі кафедр Керівники гуртків

5

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з початкової освіти

впродовж

навчального року

проф. Комар О.А.

6

Презентація результатів наукових досліджень молодих учених кафедр факультету в журналах, внесених у наукометричну базу даних та в закордонних виданнях

Постійно

викл. Байдюк Л.М.

викл. Мельничук В.О.

доц. Резніченко І.Г.

7

Підготовка студентів факультету до участі у ХІІ Всеукраїнській науковій конференції «Наука. Освіта. Молодь. Умань-2021»

квітень 2021 р.

Викладачі кафедр

ІV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1

Популяризація науково-дослідної роботи кафедр факультету на міжнародному рівні через публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Постійно

Завідувачі кафедр

2

Організація та проведення міжнародних наукових заходів

Впродовж

навчального року

Завідувачі кафедр


 

  

 

 

Декан факультету                                                                                                                                              Якимчук Б.А.