158 views

Засідання наукового гуртка

             20 квітня відбулося засідання наукового гуртка «Педагогічна творчість у контексті вивчення дисциплін гуманітарного спрямування»(наук. керівник – доц. Коломієць Н.А.). Мета зустрічі – ознайомлення студентів з особливостями планування науково-дослідної роботи; представлення результатів наукових досліджень на наукових заходах різних рівнів.

     Коломієць Н.А. наголосила на тому, що виступи на наукових конференціях та семінарах перед вченою аудиторією відкривають перед студентами багато можливостей, а саме:

 – отримати швидкий досвід у написанні наукового тексту;
– навчитися зосереджуватися на головному в дослідженні, адже формат роботи не перевищує 10 сторінок;
– почути, як виступають інші науковці;
– постійні виступи на конференціях дисциплінують і студент завжди знаходиться в контексті своєї проблематики;
– студент виговорюється, розуміючи, таким чином, свої переваги й недоліки.
Наталія Андріївна ознайомила студентів із вимогами до оформлення виступу на наукових заходах різних рівнів, акцентувавши увагу на внутрішньому плані виступу, який має відповідати загальній схемі: вступ — основна частина — висновки.

         Студентки Алєксєєва Наталія та Галущак Яна мали можливість апробувати свої сили у представленні результатів своєї наукової роботи, таким чином підготувавшись до виступу у Всеукраїнській студентській науковій конференції з міжнародною участю «УМАНЬ – 2017. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ».

               На завершення зустрічі студенти-науковці дійшли висновку: доповіді на наукових заходах різних рівнів сприяють формуванню активності, ініціативи, вмінню популярно викладати складні питання, триматися перед аудиторією, спонукають до самостійних пошуків.